Våra tjänster

Plåttak

För oss som bor i Norden där klimatet är tufft är plåttak ett tak som du inte behöver oroa dig över. Att det dessutom är återvinningsbart gör att allt fler väljer detta alternativ när det är dags för ett takbyte.

Detta är dock inte de enda fördelarna med ett plåttak. Andra saker som tilltalar är bland annat följande:

den långa hållbarheten – ett plåttak som är installerat på rätt sätt kan hålla lika länge som huset självt.

motståndskraftigt – ett plåttak är motståndskraftigt mot bland annat brand, röta, mögel och insekter.

installationen – plåttak går snabbt och enkelt att installera och många gånger kan det läggas över ett befintligt tak utan att några större anpassningar måste göras.

taklutningen – så gott som alla plåttak kan läggas på ett lutande tak utan risk för läckage.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar.

MARTINSSONS PLÅTSLAGERI AB

Martinsson Plåtslageri AB • Å vägen 1 • 455 31 Munkedal • 0704-135 355

Copyright © 2017 - Martinsson Plåtslageri AB

Sidan byggd av Sandström Event & Profil

a