Våra tjänster

Taksäkerhet

Taksäkerhet för alla

Säkerhet måste man alltid tänka på och i synnerhet när det gäller tak. Det kom nya regler 2009 vilket innebär att husägaren är skyldig att sätta upp godkända snörasskydd samt taksteg för sotaren och övriga detaljer. Vi har valt Welandstål som i vårt tycke har den bästa kvaliten gällande taksäkerhet. Det är av högsta vikt att man väljer rätt produkter för att både skydda sig själv men också omgivningen som finns i närheten för att undvika olyckor och skador.

Det nordiska klimatet medför att vi till exempel får mycket snö under vissa vintrar och då är det viktigt att man väljer produkter som skyddar mot snöras inte minst. Likaså måste du kanske ge dig upp på taket för att rengöra och sköta en del underhåll och då är det mycket viktigt att säkra sig själv.

Idag finns det många produkter inom taksäkerhet på marknaden och det handlar inte endast om att införskaffa dessa utan man måste också se till att installationen sker på ett korrekt sätt. Vi på Huddinge tak hjälper dig med din och din omgivnings taksäkerhet. Vi ger dig tips och råd på produkter som lämpar sig bäst för just ditt tak och naturligtvis också med att installera dessa.

Kontakta oss gärna vid frågor!

MARTINSSONS PLÅTSLAGERI AB

Martinsson Plåtslageri AB • Å vägen 1 • 455 31 Munkedal • 0704-135 355

Copyright © 2017 - Martinsson Plåtslageri AB

Sidan byggd av Sandström Event & Profil

a